Neidio i'r prif gynnwy

 

Croeso i Raglen Genedlaethol Gwerth mewn Iechyd

 

Rhaglen waith genedlaethol yw Gwerth mewn Iechyd sydd â’r nod o sicrhau dull Gofal Iechyd Seiliedig ar Werth ar draws GIG Cymru er mwyn cefnogi egwyddorion Gofal Iechyd Darbodus.

Ein gweledigaeth yw cydweithio â sefydliadau i wella’r canlyniadau iechyd sydd fwyaf pwysig i bobl Cymru.

Byddwn yn cefnogi hyn drwy ofyn i bobl am eu canlyniadau iechyd a thrwy greu system a ysgogir gan ddata sy’n ceisio rhoi gwybodaeth amserol a pherthnasol i ddinasyddion, timau clinigol a sefydliadau. Dylai hyn lywio gwneud penderfyniadau wedi’i ganoli ar y claf er mwyn gwella canlyniadau cleifion mewn modd sy’n ariannol gynaliadwy.

 

Mae’r ddelwedd yn dangos y 4 egwyddor gofal iechyd darbodus - partneriaid cyfartal drwy gyd-gynhyrchu, gofal ar gyfer y rheini sydd â’r angen mwyaf gyntaf, gwneud yr hyn sydd ei angen yn unig a lleihau amrywiad amhriodol drwy ddulliau seiliedig ar dystiol