Neidio i'r prif gynnwy


Croeso i'r Ganolfan Gwerth mewn Iechyd Cymru

Mae Canolfan Gwerth mewn Iechyd Cymru yn rhaglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru, sy'n gweithio i gyflawni canlyniadau iechyd sy'n arwain y byd i bobl Cymru.

Drwy ddarparu arweinyddiaeth, cefnogaeth, arbenigedd a'r cyfeiriad strategol ar gyfer ymgorffori gofal iechyd sy'n seiliedig ar werth ar draws GIG Cymru, rydym yn ysgogi canlyniadau gwell i gleifion mewn ffordd sy'n gynaliadwy ar gyfer yr hirdymor.

Mae gofal iechyd sy'n seiliedig ar werth yn ein hannog i ganolbwyntio ar gwrdd â nodau ein cleifion ac i helpu i reoli disgwyliadau drwy gydol eu gofal neu eu triniaeth. Mae gofal iechyd sy’n seiliedig ar werth yn gwella sut mae cleifion yn cymryd rhan yn y broses o wneud penderfyniadau gan ddefnyddio'r dystiolaeth orau sydd ar gael, gan osgoi unrhyw amrywiad diangen mewn gofal a dod yn fwy creadigol i benderfynu lle mae'r adnoddau sydd gennym yn cael eu gwario orau ar gyfer canlyniadau gwell i gleifion.

Drwy weithio gyda chleifion a thimau (megis timau clinigol, gweithredol, data, gwybodeg a chyllid) o bob rhan o'r system gofal iechyd yng Nghymru, a chydweithio â diwydiant a'r trydydd sector, rydym yn cyflawni'r canlyniadau sy'n bwysig i bobl gan ddefnyddio’r adnoddau sydd ar gael i ni.

Galluogi dull system gyfan o ymdrin â gofal iechyd sy'n seiliedig ar werth i Gymru.