Neidio i'r prif gynnwy

Wythnos Gwerth Mewn Iechyd 2021

8fed - 12fed Tachwedd 2021

Rydym yn parhau i yrru'r agenda gofal iechyd ar sail gwerth yng Nghymru ymlaen gydag wythnos arall yn llawn trafodaethau, cyflwyniadau a gweithdai ymarferol.

Yr wythnos hon yw eich cyfle gorau i ddarganfod sut mae gofal iechyd ar sail gwerth yn cael ei alluogi a'i ddarparu ledled Cymru, a chlywed gan westeion arbennig a fydd yn darparu persbectif rhyngwladol hefyd.

Mae cofrestru bellach ar gau.

 

Llun 8fed Tachwedd Dydd Mawrth 9fed Tachwedd Mer 10fed Tachwedd Dydd Iau 11eg Tachwedd Gwe 12fed Tachwedd
Prif Drafodaeth Wythnos Gwerth mewn Iechyd 2021
Dadansoddi PROMs - Cyflwyniad
Ffocws y Bwrdd Iechyd: BIP Bae Abertawe - Digideiddio rhaglen ffordd o fyw
Gofal iechyd sy'n Seiliedig ar Werth o bedwar ban byd
Uchafbwyntiau Rhwydwaith De Cymru
Delweddiadau data mesurau canlyniadau a adroddir gan gleifion (PROMs) - enghreifftiau a gwersi a ddysgwyd
Sgan Diogelwch Cymru - Casglu gwybodaeth heddiw er mwyn ateb cwestiynau yfory
Ffocws y Bwrdd Iechyd BIP Cwm Taf Morgannwg – agwedd gydweithredol at ofal methiant y galon
Gofal Iechyd sy'n Seiliedig ar Werth sy'n Canolbwyntio ar yr Unigolyn
Canlyniadau Clinigol - Mynediad at ddata Archwilio a’r Gofrestrfa
Academi Gofal Iechyd sy’n Seiliedig ar Werth (VBHC) yng Nghymru. Beth mae’n ei wneud?
Ffocws Bwrdd Iechyd: Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro – Dangosfwrdd Myeloma Lluosog Cenedlaethol Cymru Darparu Data Byd Go Iawn Gweladwy ym maes Haemato-oncoleg
Cyflwyniad i Gytundebau sy’n Seiliedig ar Werth
Optimeiddio llythrennedd iechyd i wella canlyniadau
Gwella atal a gofal diabetes - dull gofal iechyd sy'n seiliedig ar werth
  Ffocws Bwrdd Iechyd: Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro – Rhoi'r claf wrth wraidd y gofal - enghraifft canser Tiwmor Niwroendocrin (NET) o ofal sy'n canolbwyntio ar y claf
Dod â data'n fyw
Sbotolau ar Fwrdd Iechyd: Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda - Cyflyrau Cardiofasgwlar (Syndrom Coronaidd Acíwt a Methiant y Galon)
Ffocws y Bwrdd Iechyd: Betsi Cadwaladr BIP - Gwella canlyniadau, profiad a chostau llawfeddygaeth arthoplasti clun a phen-glin
  Sut allwn ni ddefnyddio data a gynhyrchir gan gleifion i gefnogi gofal?
Meincnodi yng nghyd-destun gofal iechyd sy’n seiliedig ar werth
Gallu PROMs i ryngweithredu a semanteg - sut mae PROMs yn arwain y ffordd o ran cyflwyno model pensaernïaeth agored ar gyfer GIG Cymru
Ffocws Bwrdd Iechyd: BIP Aneurin Bevan - Gwasanaeth Ymarferwyr Lles Seicolegol – Gwerthuso gwasanaeth trwy gasglu canlyniadau
    Lymffoedema Cymru (LW) - Sefydlu’r safon yn y Fenter Gofal Iechyd sy’n Seiliedig ar Werth
Defnyddio Mesurau Canlyniadau a Adroddir gan Gleifion i wella gofal ar gyfer cleifion â Syndrom Coluddyn Llidus