Neidio i'r prif gynnwy

Cwrdd â'r Tîm

Mae Canolfan Gwerth mewn Iechyd Cymru yn dîm amlddisgyblaethol sy’n cynnwys clinigwyr, rheolwyr, gweithwyr cyllid a data proffesiynol ar draws nifer o sefydliadau allweddol yn GIG Cymru.

Er bod ein cefndiroedd a’n harbenigedd yn wahanol, mae gennym oll ymrwymiad cyffredin i sicrhau’r canlyniadau gorau posibl i gleifion Cymru.

I ddysgu rhagor am bob aelod o'n tîm, a sut rydym yn sicrhau gwerth i'r system gofal iechyd yng Nghymru, porwch drwy’r proffiliau isod.

 Cysylltu â Ni er mwyn cysylltu â’r aelod priodol.