Neidio i'r prif gynnwy

Wythnos Gwerth Mewn Iechyd 2023

27 Tachwedd - 1 Rhagfyr Tachwedd 2023

Diolch i bawb a gymerodd ran ac a gyfrannodd at Wythnos Gwerth mewn Iechyd 2023.

Recordiwyd yr holl sesiynau a gallwch eu gwylio drwy glicio ar y blwch perthnasol isod.

Mae uchafbwyntiau'r sesiwn yn cynnwys:

Pam mae gofal iechyd yn seiliedig ar werth?

Pam gweithredu PROMs?

Rôl iechyd digidol yn VBHC

Cyllid, gwerth a chost

Diffiniadau personol o VBHC

Pwy a beth sy'n cael effaith ar werth ar hyn o bryd? Dwy sesiwn ar Lleisiau Gwerth

Safbwynt polisi – Llywodraeth Cymru ar werth

Y dyfodol - beth sydd nesaf i werth yng Nghymru? Mae uwch arweinwyr GIG Cymru yn trafod.

27 Tachwedd 28 Tachwedd 29 Tachwedd 30 Tachwedd 1 Rhagfyr
Gofal Iechyd Seiliedig ar Werth yng Nghymru - Pam ei fod yn bwysig? - Cyflwyniad

Diffinio Gofal Iechyd Seiliedig ar Werth yng Nghymru - Beth mae'n ei olygu i chi?

Y dirwedd - Safbwynt Polisi Llywodraeth Cymru ar Ofal Iechyd Seiliedig ar Werth yng Nghymru


Lleisiau Gwerth - Creu Effaith - Rhan 1

Y Dyfodol - Beth sydd Nesaf ar gyfer Gofal Iechyd Seiliedig ar Werth yn GIG Cymru?

Pam gweithredu Mesurau Canlyniad a Adroddir gan Gleifion (PROMs)?

Iechyd Digidol - Y rôl hanfodol y mae digidol yn ei chwarae mewn Gofal Iechyd Seiliedig ar Werth

Cyllid, Gwerth a Chostio

Lleisiau Gwerth - Creu Effaith - Rhan 2