Neidio i'r prif gynnwy

Rhyddid Gwybodaeth

Mae Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000, a ddaeth i rym ar 1 Ionawr 2005, yn adlewyrchu

newid mewn polisi cenedlaethol ym maes gweinyddiaeth gyhoeddus, a hynny o fod yn

ddiwylliant o gyfrinachedd i fod yn ddiwylliant agored ac atebol.

Mae’r Ddeddf yn rhoi hawl gyffredinol i chi, y cyhoedd, gael gafael ar wybodaeth sy’n

cael ei chadw gan unrhyw awdurdod cyhoeddus, fel Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru,

yn amodol ar ambell esemptiad cyfyngedig. I weld y Ddeddf, ewch i ‘Deddf Rhyddid

Gwybodaeth 2000’.

Os hoffech chi wneud cais am wybodaeth, cysylltwch â’r canlynol:

ViH@Wales.nhs.uk