Neidio i'r prif gynnwy

Cynhadledd Ymchwil Genedlaethol PROMs 2022

 

Hon oedd y 6ed Cynhadledd Ymchwil PROMs Genedlaethol ac oherwydd yr ansicrwydd parhaus yn sgil COVID-19, cynhaliwyd y digwyddiad yn rhithwir fel yr oedd yn 2021. Roeddem yn falch iawn o gynnal y gynhadledd ar 14 a 15 Mehefin 2022.

Roedd y gynhadledd yn cynnwys cyfarfodydd llawn, paneli arbenigol, cyflwyniadau ar lafar a phosteri gan ymchwilwyr PROMs ledled y DU a thu hwnt. Fel digwyddiad sefydledig, daeth y gynhadledd ag arbenigwyr blaenllaw, ymchwilwyr gyrfa, gwyddonwyr gyrfa cynnar a phartïon â diddordeb o feysydd eraill ynghyd, i ymgysylltu â'r datblygiadau diweddaraf ym maes ymchwil a gweithredu PROMs.

Cliciwch 'Mwy' ar y rhan fwyaf o'r eitemau agenda isod i weld recordiad o'r sesiwn.

 

Diwrnod 1 – Dydd Mawrth 14 Mehefin Diwrnod 2 – Dydd Mercher 15 Mehefin
12:00 10:00
Croeso a sylwadau agoriadol

Grŵp Diddordeb Arbenigol PROMs ISOQOL y DU (UK SIG)

12:15 12:00
PROMs – Rhoi'r ymchwil ar waith

Croeso a sylwadau agoriadol

12:45 12:10
Sut i ddewis offeryn mesur canlyniadau: methodoleg COSMIN

Y pethau bach sy'n bwysig

13:45 12:45
Egwyl Egwyl
13:50 13:00
Ymgorffori PROMs mewn gofal uniongyrchol – safbwynt y system

Cyflwyniadau haniaethol ar lafar

14:30 14:00
Egwyl Egwyl
14:35 14:05
Cyflwyniadau haniaethol ar lafar

Ymgorffori PROMs mewn gofal uniongyrchol – y safbwynt clinigol 

15:30 15:00

Cydgynhyrchu yn ystod COVID: yr hyn y gallwn ei ddysgu ar gyfer ap adfer COVID Cymru gyfan.

Gofal wedi'i bersonoli – sut y gall PROMs helpu i ddatgloi gofal sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn
16:00 15:45
Uchafbwyntiau allweddol a sylwadau cloi

Sylwadau cloi a rhoi gwobrau