Neidio i'r prif gynnwy

Cynhyrchion

Ein cenhadaeth yw darparu arweinyddiaeth, cymorth, arbenigedd a chyfeiriad strategol ar draws GIG Cymru sy’n ysgogi canlyniadau gwell i gleifion mewn ffordd sy’n gynaliadwy yn yr hirdymor. Mae datblygu cynhyrchion data yn rhan hanfodol o sut rydym yn cyflawni hynny.

O ddangosfyrddau, atlasau amrywiad, canllawiau llwybr a modelau gweithredu, rydym wedi sefydlu nifer o gynhyrchion sy’n cael eu defnyddio ar draws GIG Cymru i gefnogi’r gwaith o ddarparu dull gofal iechyd sy’n seiliedig ar werth. 

Yn dibynnu ar bwy ydych chi a beth yw eich rôl, efallai y bydd rhai cynhyrchion yn gyfyngedig. Os nad ydych yn gallu cyrchu unrhyw un o’n tudalennau cynnyrch, cysylltwch â ni Cysylltu â Ni a bydd un o’r tîm yn asesu eich cais.

Model Gweithredu Safonol PROMs (PSOM)

Yn y blynyddoedd diwethaf, mae polisi Llywodraeth Cymru wedi amlinellu…

Llwybrau Cenedlaethol PROMs

Hyd yma, mae grwpiau cyfeirio clinigol wedi cytuno ar 47 o lwybrau…

Pecyn PROMs

Sylwch fod y ddolen hon yn mynd i'r wefan Saesneg

Dangosfyrddau

Yn dibynnu pwy ydych chi a beth yw eich rôl, efallai y cyfyngir…

Cudd-wybodaeth ar gyfer Fframwaith Gwerth

Mae gan ddata a dadansoddeg y potensial i drawsnewid gofal iechyd,…