Neidio i'r prif gynnwy

Ein Strategaeth

Mae sawl ffordd o sicrhau mwy o werth i gleifion ar draws y system ac mae gan bawb ran i'w chwarae o ran gwella canlyniadau  yn ein sefydliadau gofal iechyd: cleifion, timau clinigol, rheoli gweithredol, gwybodeg a chyllid.

Fel Canolfan Gwerth mewn Iechyd Cymru, byddwn yn parhau i weithio gyda rhanddeiliaid allweddol ar draws y sector gofal iechyd yng Nghymru a Llywodraeth Cymru, i hwyluso'r holl newidiadau angenrheidiol i seilwaith iechyd a gofal er mwyn gwneud i hyn ddigwydd.

Mae'r ddogfen hon yn nodi ein gweledigaeth, ein cenhadaeth a'n meysydd ffocws hyd at 2024.

 

Download: Our Strategy to 2024 Cym