Neidio i'r prif gynnwy

Hygyrchedd

Datganiad Hygyrchedd

Mae’r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i wefan Gwerth mewn Iechyd:  https://vbhc.nhs.wales/.

Cynhelir y wefan hon gan dîm Gwerth mewn Iechyd. Rydym eisiau i gymaint â phosibl o bobl allu defnyddio’r wefan. Er enghraifft, mae hynny’n golygu y dylech allu:

 • chwyddo hyd at 200% heb i’r testun ddiflannu oddi ar y sgrin
 • gwe-lywio’r rhan fwyaf o’r wefan gan ddefnyddio bysellfwrdd yn unig
 • gwe-lywio’r rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio meddalwedd adnabod llais
 • gwrando ar y rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio meddalwedd darllen sgrin (yn cynnwys y fersiynau mwyaf diweddar o JAWS, NVDA a VoiceOver.

Rydym hefyd wedi gwneud testun y wefan mor syml â phosibl i’w ddeall. Mae gan AbilityNet gyngor ar wneud eich dyfais yn haws i’w defnyddio os oes gennych anabledd.

Pa mor hygyrch yw’r wefan hon?

Fersiwn 1, cyhoeddwyd 12//2020

Gwyddom nad yw rhai rhannau o’r wefan hon yn gwbl hygyrch:

 • Efallai na fydd rhannau o rai tudalennau yn gweithio’n dda gyda Thechnolegau Cynorthwyol megis meddalwedd darllen sgrin
 • Nid yw rhai dewislenni yn gwbl hygyrch
 • Nid oes gan rai dolenni ddisgrifiadau hygyrch
 • Mae gan rai tudalennau destun sydd â chyferbynnedd lliw gwael
 • Ni ellir defnyddio rhai tudalennau yn llawn gyda’r bysellfwrdd
 • Mae gan rai ffurflenni negeseuon gwall neu labeli sydd ddim yn glir
 • Mae gan rai tudalennau drefn ffocws anrhesymol

Adborth a gwybodaeth gyswllt

Os ydych angen gwybodaeth sydd ar y wefan hon mewn fformat gwahanol megis PDF hygyrch, print bras, hawdd ei ddarllen, recordiad sain neu braille, cysylltwch â ViH@wales.nhs.uk a byddwn yn trosglwyddo eich cais i’r tîm perthnasol. Byddwn yn ystyried eich cais ac yn cysylltu â chi mewn 10 diwrnod gwaith.

Riportio problemau hygyrchedd gyda’r wefan hon

Rydym bob amser yn awyddus i wella hygyrchedd y wefan hon. Os dewch o hyd i unrhyw broblemau nad sydd wedi’u rhestru ar y wefan hon neu’n teimlo nad ydym yn bodloni gofynion hygyrchedd, cysylltwch â: ViH@wales.nhs.uk.