Neidio i'r prif gynnwy

Cynnwys Cleifion a'r Cyhoedd

Rydym i gyd yn unigolion unigryw ac mae pob unigolyn yn 'arbenigwr yn ei fywyd ei hun' gyda nodau, dewisiadau a dyheadau gwahanol ar gyfer ei ofal. Mae cymryd rhan weithredol yn ein gofal ein hunain yn gwella ein canlyniadau, boed hynny drwy ymddygiad iechyd neu reoli ein cyflyrau cronig yn hyderus. Er mwyn gwneud hyn mae angen i ni allu cael gafael ar yr wybodaeth sydd ei hangen arnom a chael ein cefnogi i wneud y dewisiadau am driniaethau a fydd yn cyflawni ein nodau iechyd, beth bynnag y bônt ac ni waeth pa gam o fywyd rydym wedi cyrraedd. Mae angen inni allu llywio'r system gofal iechyd i gael gafael ar y cymorth sydd ei angen arnom ar yr adeg iawn.

Mae Canolfan Gwerth mewn Iechyd Cymru yn canolbwyntio ar:

•            Hyfforddiant ac ymgorffori'r broses o wneud penderfyniadau a rennir mewn ymarfer clinigol.

•            Addysg a gwybodaeth i gleifion i gefnogi llythrennedd iechyd a dewisiadau ffordd o fyw iechyd.

•            Ymchwil sy'n canolbwyntio ar y claf i fesurau canlyniadau a gofnodir gan gleifion.

•            Ymgynghori â sefydliadau cleifion.

•            Deall effaith modelau gofal newydd ar gleifion.