Neidio i'r prif gynnwy

Deunydd defnyddiol

Gobeithio eich bod yn teimlo bod y wybodaeth sydd ar gael i chi ar y wefan hon yn ddefnyddiol.

Dyma rai adnoddau eraill rydym yn teimlo a allai fod yn ddefnyddiol i chi a'ch timau ledled Cymru. Os oes rhywbeth y mae angen help pellach arnoch neu os hoffech ei ddeall ymhellach, cofiwch gysylltu drwy'r cyswllt  Cysylltu â Ni hwn.

Noder mai dim ond yn Saesneg y mae'r dolenni isod ar gael

Canllaw i fesur canlyniadau mewn seiciatreg

Iechyd Darbodus Comisiwn Bevan

Barn BMJ - Mesurau Canlyniadau a Gofnodwyd gan Gleifion yn gwella cyfathrebu â chleifion

Adeiladu Cronfa Ddata Metrig Canlyniadau a Adroddwyd gan Gleifion: Profiad Un Ysbyty

Gofynion ar gyfer casglu PROMS electronig naill ai "mewn clinig" neu "gartref"

Defnyddio data i gefnogi newid mewn ymarfer clinigol

Gofal Iechyd ar sail Gwerth ym Mhrifysgol Abertawe

Gwerthfawrogi ein hiechyd

Beth yw Gwerth mewn Gofal Iechyd?

Beth yw cyd-gynhyrchu?