Neidio i'r prif gynnwy

Pecyn Cymorth

Cynhyrchwyd y pecyn cymorth a fframwaith gweithredu hwn er mwyn rhannu ac ehangu dealltwriaeth, profiad a dysgu gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan.

Mae’r ddelwedd yn dangos y logo ar gyfer Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Ei nod yw rhannu syniadau a barn i gefnogi cysyniad Gofal Iechyd Seiliedig ar Werth, ac mae’n rhoi cynghorion a chanllawiau ar sut y gall casglu a chyfuno profiadau cleifion, canlyniadau a chostau gynorthwyo i wella gwasanaethau i bobl. Bydd mabwysiadu dull Seiliedig ar Werth drwy ddarpariaeth tystiolaeth a ysgogir gan ddata yn galluogi defnyddwyr gwasanaeth i gefnogi a llywio gwelliant effeithiol.

Bwriedir iddo fod yn syml ac ymarferol i’w ddefnyddio, ac nid yw’n orfodol i unrhyw un ei fabwysiadu yn y modd hwn, ond gallai gynorthwyo i gefnogi ac ategu dulliau gwella ansawdd/gwasanaeth sy’n bodoli’n barod.

Bydd llwyddiant ei ddefnydd yn ddibynnol ar nifer o ffactorau, yn cynnwys diwylliant a chyflwr aeddfedrwydd sefydliadau.

E-bostiwch eich cais am gopi o’r pecyn cymorth at Lauren yn ValueTeam.ABB@wales.nhs.uk