Neidio i'r prif gynnwy

GIG Cymru

GIG Cymru yw’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol a ariennir yn gyhoeddus ar gyfer Cymru ac mae’n darparu gofal iechyd i tua 3 miliwn o bobl sy’n byw yn y wlad. Mae gan y GIG egwyddor allweddol sef y dylai gofal iechyd da fod ar gael i bawb, waeth beth fo’u sefyllfa ariannol.

Mae’r ddelwedd yn dangos y logo ar gyfer GIG Cymru sy’n cynnwys cwlwm Celtaidd

Mae’r Rhaglen Gwerth mewn Iechyd yn gweithio’n agos gyda ffrydiau gwaith presennol er mwyn cynorthwyo i wella gwasanaethau ar gyfer y dyfodol. Bydd y dudalen hon yn eich cyfeirio at yr eitemau newyddion diweddaraf sy’n ymwneud â chynnydd a bydd yn rhestru pa ddigwyddiadau sydd i ddod yn fuan a allai fod o ddiddordeb i chi.

Sylwer, gan mai rhaglen newydd yw hon mae’r wefan yn dal i gael ei datblygu ond uwchlwythir rhagor o wybodaeth iddi yn rheolaidd.