Neidio i'r prif gynnwy

Digwyddiadau

Mae’r ddelwedd yn dangos poster yn hysbysebu Wythnos Gwerth mewn Iechyd sy’n digwydd rhwng 12-16 Hydref 2020.

 

Wythnos Gwerth mewn Iechyd  

12 i 16 o Hydref 2020  

Rydym yn gyffrous iawn o gyhoeddi’r Wythnos Gwerth mewn Iechyd (#GmICymru) sydd ar y gweill a ddarperir gan dîm Gwerth mewn Iechyd GIG Cymru mewn partniaeth â Chanolfan Gwyddorau Bywyd hwb Cymru  

Cyfres o ddigwyddiadau ar-lein sy’n dathlu gofal iechyd seiliedig ar werth yng Nghymru yw Wythnos Gwerth mewn Iechyd. 

Gallwch ddewis o blith amrywiaeth eang o sesiynau AM DDIM drwy gydol yr wythnos, yn amrywio o gyflwyniad i ofal iechyd seiliedig ar werth, sesiynau hyfforddi wedi’u teilwra ar gyfer cynulleidfaoedd penodol, trafodaethau panel ar bynciau amserol ac astudiaethau achos o’r maes; pob un yn cael ei darparu’n gampus gan dimau clinigol, arweinwyr polisi, cydweithwyr academaidd a phartneriaid yn y diwydiant. 

Bydd yr wythnos hefyd yn nodi lansio dau ddangosfwrdd data Gwerth mewn Iechyd newydd a gwefan newydd Gwerth mewn Iechyd, lle gallwch ddod o hyd i lawer o ddeunydd defnyddiol. 

Bydd rhaglen lawn ar gyfer yr wythnos yn dilyn yn fuan, felly cadwch lygad ar agor am y manylion cofrestru a dewch yn ôl at y tudalen hon yn ail wythnos mis Medi i gael y manylion llawn.