Neidio i'r prif gynnwy

Ynglŷn â Gwerth mewn Iechyd

 

 

 

Mae Cymru Iachach , Cynllun Iechyd a Gofal Cymdeithasol Llywodraeth Cymru yn nodi’r angen i wasanaethau newid fel y gallant ymateb i heirau’r dyfodol a helpu i sicrhau’r canlyniadau gorau i gleifion yng Nghymru.

Mae’n dangos bod angen i’r GIG ddod o hyd i ffyrdd newydd, hyblyg a doethach o ddarparu gwasanaethau. Yn benodol, dylai gwasanaethau iechyd a gofal sicrhau gwell canlyniadau sy’n bwysig i bobl. Drwy siarad â phobl am yr hyn y maent eisiau, a’r hyn y gallai triniaeth ei gyflawni neu beidio, mae gofal iechyd yn fwy bersonol ac mae pobl yn teimlo eu bod yn cymryd mwy o ran mewn penderfyniadau am eu gofal eu hunain.

Yn y rhan fwyaf o systemau gofal iechyd cesglir data clinigol fel mater o drefn, ond prin iawn yw’r cyfleoedd a glywyd gan gleifion i ddarparu gwybodaeth am eu canfyddiad eu hunain o ganlyniadau, symptomau, blaenoriaethau a phrofiadau.
 

Mae’r Rhaglen Gwerth mewn Iechyd yma i helpu i ddatrys hyn. Edrychwch ar ein gwefan i gael rhagor o wybodaeth am sut.