Neidio i'r prif gynnwy
Dr. Sally Lewis

Amdanaf i

Arweinydd Clinigol Cenedlaethol ar gyfer Gofal Iechyd Darbodus yn Seiliedig ar Werth ac Athro Anrhydeddus yn Ysgol Feddygaeth Abertawe, Rhaglen Gwerth mewn Iechyd Mae gan Sally brofiad rheng flaen o ofal sylfaenol ar ei fwyaf heriol ar ôl bod yn uwch bartner a hyfforddwr meddygon teulu mewn practis yng nghymoedd Cymru.
Dechreuodd yrfa mewn rheolaeth feddygol yn 2011 ac fe’i penodwyd yn Gyfarwyddwr Meddygol Cynorthwyol ar gyfer Gofal Seiliedig ar Werth ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yn 2014.
Yn dal i ymarfer fel meddyg teulu, mae Sally bellach yn Arweinydd Clinigol Cenedlaethol ar gyfer Gofal Iechyd Darbodus yn Seiliedig yng Nghymru, ac yn Athro Anrhydeddus yn Ysgol Feddygaeth Abertawe.
Mae ei diddordebau cyfredol yn cynnwys defnyddio egwyddorion Seiliedig ar Werth i ddyrannu adnoddau mewn systemau a ariennir yn gyhoeddus, data canlyniadau cleifion a thrawsnewid digidol