Neidio i'r prif gynnwy

Gwasanaeth Swyddogaeth y Galon Bae Abertawe - Ddim yn Derbyn Methiant

 

Crynodeb:

Mae'r gwaith hwn wedi nodi ffyrdd o wneud y gorau o ofal cleifion methiant y galon ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe gyda'r bwriad o ailgynllunio'r gwasanaeth gan ddefnyddio egwyddorion gofal iechyd ar sail gwerth. Y prif ysgogiad dros newid yw mynd i'r afael ag anghenion cleifion sydd â methiant y galon heb eu diwallu ac atal y rhai yr amheuir bod ganddynt y clefyd rhag cyrraedd y cam acíwt er mwyn lleihau marwolaethau.

 

Mae COVID 19 wedi rhoi cyfle i dreialu'r gwahanol fodelau gweithio yr oeddem wedi'u cynllunio, ac wedi arwain at effaith gadarnhaol ar sawl agwedd ar ofal Methiant y Galon yn unol â'n hamcanion prosiect. Bydd y cyflwyniad hwn yn mynd â chi ar y daith honno.

Siaradwyr:

Kirstie Truman, Arweinydd Clinigol Gofal Sylfaenol ar gyfer Cardioleg

Benjamin Dicken, Cardiolegydd Ymgynghorol, Gofal Eilaidd