Neidio i'r prif gynnwy

Optimeiddio Canlyniadau i Gleifion Diabetig

Crynodeb:

Bydd cynrychiolwyr yn dysgu am y gwaith parhaus a wneir i goladu nifer o setiau data a gedwir yn genedlaethol i asesu sut mae'r llwybr diabetig cyfredol (gan gynnwys gwasanaethau ataliol) yn effeithio ar ganlyniadau iechyd y boblogaeth ar draws y llwybr. Mae'r gwaith hwn yn ceisio defnyddio mewnwelediad dadansoddol arloesol ar setiau data presennol i archwilio sut y gellid optimeiddio'r canlyniadau gan ddefnyddio'r adnoddau presennol yn fwy deallus ar draws llwybr cyfan.

Siaradwyr:

Sally Lewis, Arweinydd Cenedlaethol Gwerth mewn Iechyd

Julia Platt, Arweinydd Clinigol Cenedlaethol ar gyfer Diabetes

Claire Green, Cyfarwyddwr Cynorthwyol, Uned Cyflenwi Cyllid