Neidio i'r prif gynnwy

Defnyddio Technoleg i Weithredu Gofal Iechyd yn Seiliedig ar Werth yn GIG Cymru

Crynodeb:

Bydd Dr. Sally Lewis, Arweinydd Clinigol Cenedlaethol ar gyfer y rhaglen Gwerth mewn Iechyd yn disgrifio'r cyfeiriad cenedlaethol ar gyfer GIG Cymru a'r weledigaeth o ddarparu system gofal iechyd wedi'i gyrru gan ddata i boblogaeth Cymru. Bydd y sesiwn yn cynnwys trosolwg o ystyr gwerth yng Nghymru, dealltwriaeth o gasglu canlyniadau o'r dechrau i'r diwedd, a sut olwg sydd ar y dyfodol ar gyfer y rhaglen cleifion digidol. Bydd y weminar hon yn amlinellu buddion allweddol defnyddio data yn well o ganlyniad i dechnolegau gwell, gydag astudiaethau achos ategol i rannu profiadau. Mae'r sesiwn hon yn rhan o Wythnos Arweinwyr Digi ledled y DU.

Siaradwyr:

Sally Lewis, Arweinydd Clinigol Cenedlaethol ar gyfer Gwerth mewn Iechyd