Neidio i'r prif gynnwy

Gofal a Diwydiant Iechyd Seiliedig ar Werth

Crynodeb:

Bydd y sesiwn hon yn lansio rôl Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru wrth gefnogi sector y diwydiant gwyddorau bywyd yng Nghymru i ddeall a chwrdd â'r heriau o gynllunio, darparu, a chaffael ymyriadau, triniaethau a gwasanaethau iechyd a gofal gyda dull sy'n seiliedig ar werth. Mae'r panel yn cynnwys cwmnïau byd-eang a Chymraeg sy'n disgrifio pam eu bod yn defnyddio dull sy'n seiliedig ar werth, yr heriau a wynebir a'r buddion, a bydd Victoria Bates yn trafod canfyddiadau ymchwil ddiweddar i ofal iechyd a diwydiannau sy'n seiliedig ar werth yng Nghymru.

Siaradwyr:

Ahmed Abdulla, Prif Swyddog Gweithredol, Digipharm

Emma Clifton-Brown, Pennaeth Iechyd a Gwerth y DU, Pfizer

Dafydd Loughran, Prif Swyddog Gweithredol, Concentric

Matthew Prettyjohns, Prif Ymchwilydd, Technoleg Iechyd Cymru

Victoria Bates, Rheolwr Gyfarwyddwr, Bates Cass Consulting Ltd.

Ruth Griffiths, Rheolwr Connect Solutions UK ac Iwerddon, ZimmerBiomet