Neidio i'r prif gynnwy

Lansiad Dangosfwrdd Pen-glin

Crynodeb:

Nod dangosfyrddau data yw triongli cymysgedd achosion, data canlyniadau a chostio. Bydd cynrychiolwyr yn gallu gweld cam 1 dangosfwrdd y pen-glin, gan gyflwyno golwg ar Gymru gyfan ar gymysgedd achosion, gweithgaredd a data PROMs.

Bydd astudiaethau achos o ddadansoddiad orthopedig pellach hefyd yn cael eu rhannu, gan ddangos y gellir dod â data canlyniadau clinigol a chleifion ynghyd i helpu i yrru gwelliant a sicrhau'r canlyniadau gorau posibl.

Siaradwyr:

Mr Phill Thomas, Arweinydd Clinigol ar gyfer PROMs ac Ymgynghorydd Clun Pediatreg ac Oedolion, UHB Caerdydd a'r Fro

Amanda Willacott, Rheolwr Rhaglen, Gwerth mewn Iechyd

Keith Howkins, Arbenigwr Arweiniol (Cyhoeddi), NWIS

Thomas Adams, Arbenigwr Arweiniol (Gwybodaeth), NWIS