Neidio i'r prif gynnwy

Rhaglen Arolwg Dangosyddion Adroddedig Cleifion yr OECD (PaRIS)

 

Crynodeb:

Mae'r Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd yn arwain y rhaglen ryngwladol Arolwg Dangosyddion a Adroddir gan Gleifion (PaRIS) sy'n anelu at wneud systemau iechyd yn canolbwyntio mwy ar bobl. Bydd PaRIS yn creu'r arolwg rhyngwladol cyntaf o ganlyniadau a phrofiadau iechyd a adroddir gan gleifion oedolion ag un neu fwy o gyflyrau cronig sy'n cael eu trin mewn lleoliadau gofal sylfaenol. Yn rhyngwladol, bydd PaRIS yn cyflymu ac yn safoni monitro dangosyddion a adroddir gan gleifion mewn meysydd hanfodol o systemau iechyd lle nad oes llawer yn cael ei fesur ar hyn o bryd. Mae cyfranogiad Cymru yn y rhaglen PaRIS yn gyfle i Gymru ddangos arweinyddiaeth ryngwladol wrth ddatblygu offer i gefnogi darparu gofal sy'n canolbwyntio ar y claf; gwneud cymariaethau o amgylch canlyniadau a phrofiadau allweddol â gwledydd eraill; cefnogi llunwyr polisi i nodi arferion gorau i gefnogi cyflwyno'r cynllun Gofal Iechyd yn Seiliedig ar Werth; galluogi asesiad tymor canolig i hir ar raglen Gofal Iechyd yn Seiliedig ar Werth Llywodraeth Cymru, wedi'i dargedu at gleifion ag un neu fwy o afiechydon cronig wrth geisio Cymru Iachach; a, galluogi gwneud penderfyniadau polisi sy'n cael ei yrru gan ddata ynghylch blaenoriaethau ar gyfer gwella iechyd y boblogaeth a gofal cymdeithasol.

Siaradwyr:

Dr Andy Carson-Stevens, Cyfarwyddwr Gwyddonol Cymru OECD PaRIS