Neidio i'r prif gynnwy

Wythnos VIH 2023

Dydd Llun i ddydd Gwener, Tachwedd 27ain i Ragfyr 1af

Daeth Wythnos Gwerth mewn Iechyd eleni â rhai siaradwyr gwych at ei gilydd gyda'r pum diwrnod yn canolbwyntio ar ddwy brif thema.

Dyluniwyd sesiynau bore i roi cyflwyniad i Ofal Iechyd Seiliedig ar Werth yng Nghymru. Roedden nhw'n llawn o'r be', y pwy, y ffordd sydd ac yn bwysicaf oll - y rheswm - yn gofyn pam bod gwerth mewn iechyd o bwys?

Roedd ein sesiynau yn y prynhawn yn fwy o 'dive' i werth - gan ofyn sut mae Gofal Iechyd Seiliedig ar Werth yn cael effaith yn GIG Cymru ar hyn o bryd. Clywsom gan rai o'n 'lleisiau gwerth' a darganfod sut y cafodd timau Gofal Iechyd Seiliedig ar Werth ar waith yn eu gwasanaeth neu eu bwrdd iechyd, a pha effaith y mae'n ei chael – cael gwell canlyniadau i bobl, lleihau rhestrau aros, gwneud arbedion?

Cawsom gymysgedd o baneli, trafodaethau, cyfweliadau a chyflwyniadau. Roedd pob un o'n sesiynau mor rhyngweithiol â phosibl, a rhoddwyd cyfle i'r gynulleidfa ofyn cwestiynau drwy gydol yr wythnos.

CLICIWCH YMA AM YR AMSERLEN LAWN A'R DOLENNI I BOB DIGWYDDIAD A CHOFNODI

Wythnos Gwerth mewn Iechyd 2023