Neidio i'r prif gynnwy

Panel

 

Mae Wythnos Gwerth mewn Iechyd yn gyfres o ddigwyddiadau ar-lein sy'n dathlu mabwysiadu gofal iechyd ar sail gwerth yng Nghymru. Dyma'r holl baneli o'r wythnos:

Panel o arbenigwyr yn trafod materion amserol sy'n rhychwantu gwahanol elfennau Gwerth mewn Iechyd, sy'n berthnasol i Gymru a thu hwnt.

Gwerth mewn Iechyd - Beth mae'n ei olygu i Gymru?
Gwerth mewn Iechyd mewn Gofal Iechyd Sylfaenol
Ymagwedd Genedlaethol at Werth mewn Dysgu Iechyd yng Nghymru
Safbwyntiau Cleifion - Pam fod Gwell Data yn Allweddol i Ofal sy'n Canolbwyntio ar y Claf?
Gwerth mewn Iechyd ac Adferiad COVID
Caffael am Werth