Neidio i'r prif gynnwy

Gwerth mewn Iechyd - beth mae'n ei olygu i Gymru?

 

Crynodeb:

Bydd yr Athro Chris Jones, DCMO, yn agor Wythnos Gwerth mewn Iechyd ac yn cyflwyno'r sesiwn banel amserol hon.

Bydd y panel yn trafod dull Cymru o ymdrin â gofal iechyd ar sail gwerth, o ddiffinio ei ddull ar lefel polisi i sut mae sefydliadau yn ei gymhwyso yn ymarferol. Trafodir buddion a heriau i'w gymwysiadau, gan ystyried sut y mae'n rhaid i werth mewn iechyd weithio'n ddi-dor gyda galluogwyr eraill yn y systemau i sicrhau y gall GIG Cymru drawsnewid i sicrhau dyfodol cynaliadwy sy'n darparu'r gofal gorau posibl i'w phoblogaeth ac sy'n diwallu'r anghenion a'r amgylchiadau o'r unigolion rydyn ni'n gofalu amdanyn nhw.

Siaradwyr:

Cyflwynwyd gan yr Athro Chris Jones, Dirprwy Brif Swyddog Meddygol, Llywodraeth Cymru

Sally Lewis, Arweinydd Cenedlaethol Gwerth mewn Iechyd, Cadeirydd y Sesiwn

Yr Athro Alan Brace, Cyfarwyddwr Cyllid Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Llywodraeth Cymru

Helen Thomas, Cyfarwyddwr, Gwybodeg GIG Cymru

Judith Paget, Prif Weithredwr, Aneurin Bevan UHB

Cari-Anne Quinn, Prif Weithredwr, Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru